En nog een WordPress site
Header

De overlopers

Lang geleden

In de jaren 65-66 waren er op het gehucht De Woeste Hoeve enkele jongen knapen die met een paar buurjongens de groep Woeste Hoeve oprichtte. Gezien de verschillende karakters ontstond er een paar dagen voor Bronckhorst een tweespalt in de groep en werd er de groep Woeste Hoeve 1 en een groep Woeste Hoeve 2 naar Bronckhorst gestuurd. De groep viel verder uit elkaar, één deel ging naar het R.I.N.- gebouw in Arnhem en noemde zich “De Veluwzoom”. Het andere deel, slechts een paar blazers, Willem Freriks en Teun Schotpoort gingen naar Hoenderloo. Zij bliezen op “De Brand”. Dit ligt in het Deelerwoud achter het poortgebouw te Hoenderloo. Zij vroegen Jaap van de Slunt mee te blazen. Allemaal lang haar, grote baarden en mooie klanken! Zo aan de rand van het dorp geblazen bracht dat al gauw belangstellende op de been. Sjors van Buuren, Huub van Rentighem, Marian Lub, Roel den Bakker, Kees Snoek, Henry van Loenen en niet te vergeten Henk Plant.

1974, oprichting van De Overlopers.

Een blaasavond begon altijd bij de ouders van Willem Freriks, die als jachtopzichter in het poortgebouw van het Deelerwoud woonden. Jarenlang is dit traditie gebleven. De Overlopers wisselde nogal eens van samenstelling. Mensen namen afscheid en nieuwe leden kwamen: de Grootjes met Piet voorop, toen Lou, Corry, Leo en Miranda.

Chris staal is jaren lang onze muzikaal leider geweest, en schreef ook enkele muziekstukken voor ons. Willem van Ark (huidige voorzitter) kwam als 14 jarige jongen op de fiets uit Loenen omdat thuis een jachthoorn aan de muur hing die van zijn vader (een begenadigd jager) was, en hij graag wou leren spelen. Diverse blazers zijn gekomen en gegaan, maar de harde kern is blijven bestaan. In de loop van de jaren hebben Sjoerd Veenstra, Jan Willem Hols, Marc Berkhout, Hans den Bakker, Hans Boumans, Siem Vos, Wim Hazebroek en Willem van Wassenberg het bestaande team muzikaal versterkt.

Locatie

De Overlopers hebben verschillende oefenlocaties gehad, van de “Brand” op het Deelerwoud, naar de “Keiler”, een schuurtje aan de Deelenseweg tot 1989. Vervolgens allerlei losse verblijven, om in 1991 zich te vestigen op de “Woeste Hoeve” in een voormalig snack/chauffeurscafé, in eigendom van Jonkheer Repelaer. Door onbekende oorzaak is dit onderkomen afgebrand. In 1993 kochten we ons clubhuis op wielen, “De Kar”. Deze kwam al gauw in het plantbosje te staan, het stuk bos van Evert en Annie Plant. Hier hebben we enkele jaren met wederzijds respect en veel plezier geblazen.

Omstreeks 2010 zijn De Overlopers met “De Kar” weer terug op een schitterende locatie aan de rand van het Deelerwoud. De varkens en herten lopen gewoon nabij deze schitterende blaaslocatie. Maar je kunt begrijpen dat de heren die destijds in 1965 de club begonnen zijn, tegenwoordig iets warmer moeten zitten. Daarom wordt er op korte afstand van deze unieke locatie als winterverblijf een oude jachthut van Staatsbosbeheer gehuurd.